Het wettelijk minimum bruto loon (WML) per 1 januari 2014

Voor werknemers tussen de 23 en 65 jaar bedraagt het bruto minimumloon exclusief vakantietoeslag per 1 januari 2014 € 1.485,60 per maand bij een volledige werkweek van 38 uur. Het minimumloon voor werknemers van 15 tot en met 22 jaar is een percentage van dit loon te weten respectievelijk 30%, 34,5%, 39,5%, 45,5%, 52,5%, 61,5%, 72,5% en 85%. Voor personen jonger dan 15 jaar wordt geen minimum loon vastgesteld. Een wettelijk minimum uurloon bestaat niet. Het uurloon dat u tenminste moet uitbetalen, bepaalt u door het maandloon te vermenigvuldigen met 12 vervolgens te delen door 52 en vervolgens te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.

Please like & share: