Het wettelijk minimum bruto loon (WML) per 1 januari 2014

Voor werknemers tussen de 23 en 65 jaar bedraagt het bruto minimumloon exclusief vakantietoeslag per 1 januari 2014 € 1.485,60 per maand bij een volledige werkweek van 38 uur. Het minimumloon voor werknemers van 15 tot en met 22 jaar is een percentage van dit loon te weten respectievelijk 30%, 34,5%, 39,5%, 45,5%, 52,5%, 61,5%, 72,5% en 85%. Voor personen jonger dan 15 jaar wordt geen minimum loon vastgesteld. Een wettelijk minimum uurloon bestaat niet. Het uurloon dat u tenminste moet uitbetalen, bepaalt u door het maandloon te vermenigvuldigen met 12 vervolgens te delen door 52 en vervolgens te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.