Stamrecht BV 2014

Vanaf 1 januari 2014 moet een werknemer direct afrekenen als hij een ontslaguitkering ontvangt. De stamrechtvrijstelling blijft nog wel gelden voor werknemers die uiterlijk 31 december te horen hebben gekregen dat ze moeten vertrekken, maar waarvan de werkelijke ontslagdatum vóór 1 juli 2014 ligt.

Tot 1 januari  2014 kon een werknemer een ontvangen ontslagvergoeding fiscaal voordelig onderbrengen bij een stamrecht BV, een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar. Per 1 januari 2014 is dat niet meer mogelijk,  dan verdwijnt de stamrechtvrijstelling.  Een werknemer moet in 2014 dus direct  afrekenen over een ontvangen ontslagvergoeding. Voor bestaande gevallen blijft de stamrechtvrijstelling bestaan, maar zij  kunnen in 2014 ook kiezen voor de overgangsregeling. Nemen werknemers het stamrecht in 2014 in één keer op, dan hoeven ze over slechts 80% van de uitkering inkomstenbelasting te betalen.

Bron: Belastingdienst