Stamrecht BV 2014

Vanaf 1 januari 2014 moet een werknemer direct afrekenen als hij een ontslaguitkering ontvangt. De stamrechtvrijstelling blijft nog wel gelden voor werknemers die uiterlijk 31 december te horen hebben gekregen dat ze moeten vertrekken, maar waarvan de werkelijke ontslagdatum vóór 1 juli 2014 ligt.

Tot 1 januari  2014 kon een werknemer een ontvangen ontslagvergoeding fiscaal voordelig onderbrengen bij een stamrecht BV, een bank, een beleggingsinstelling of een verzekeraar. Per 1 januari 2014 is dat niet meer mogelijk,  dan verdwijnt de stamrechtvrijstelling.  Een werknemer moet in 2014 dus direct  afrekenen over een ontvangen ontslagvergoeding. Voor bestaande gevallen blijft de stamrechtvrijstelling bestaan, maar zij  kunnen in 2014 ook kiezen voor de overgangsregeling. Nemen werknemers het stamrecht in 2014 in één keer op, dan hoeven ze over slechts 80% van de uitkering inkomstenbelasting te betalen.

Bron: Belastingdienst

Het wettelijk minimum bruto loon (WML) per 1 januari 2014

Voor werknemers tussen de 23 en 65 jaar bedraagt het bruto minimumloon exclusief vakantietoeslag per 1 januari 2014 € 1.485,60 per maand bij een volledige werkweek van 38 uur. Het minimumloon voor werknemers van 15 tot en met 22 jaar is een percentage van dit loon te weten respectievelijk 30%, 34,5%, 39,5%, 45,5%, 52,5%, 61,5%, 72,5% en 85%. Voor personen jonger dan 15 jaar wordt geen minimum loon vastgesteld. Een wettelijk minimum uurloon bestaat niet. Het uurloon dat u tenminste moet uitbetalen, bepaalt u door het maandloon te vermenigvuldigen met 12 vervolgens te delen door 52 en vervolgens te delen door het aantal uren per week dat in uw onderneming als volledig dienstverband geldt.